natuur smalle foto

De Vrije Soos biedt een gevarieerd gamma van activiteiten die geregeld terugkomen. Een paar activiteiten worden door het bestuur georganiseerd en aangeboden aan de leden. De meeste vaste activiteiten zijn een initiatief van leden. Daarnaast zijn er ook altijd eenmalige activiteiten waarvoor leden oproepen plaatsen. Het werkt heel eenvoudig: wie iets organiseert stuurt een mailtje naar het bestuur van de Soos; het bestuur zorgt ervoor dat het mailtje naar alle leden gaat.

Sommige activiteiten zijn helemaal open. Het maandelijkse zondagscafé bijvoorbeeld. Of de jaarlijkse Open Tuinen Dagen. Bij de meeste activiteiten wordt wel gevraagd dat je laat weten of je komt. De filmclub bijvoorbeeld, de feesten, de wandelclubs. En soms is er ook maar plek voor een beperkt aantal personen. Zoals heerlijk fietsen en daarna een hapje eten bij een lid thuis. Of zoals samen naar een restaurant gaan van de categorie Wereldkeuken.

Sommige clubs zijn besloten: de eetclub, de leesclubs… Om de eenvoudige reden dat die activiteiten bij leden thuis plaatsvinden en dat het niet zo gezellig is om bijvoorbeeld met zijn twintigen over een boek te discussiëren. Maar geen nood: leden kunnen altijd het initiatief nemen om een nieuwe kook-schrijf-leesclub op te richten. En wie weet komt iemand op andere leuke ideeën: een muziekclub? Een teken/schilderclub? Een sportieve club?

De Vrije Soos heeft een bestuur en statuten die neergelegd zijn bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur heeft een voorzitter die gekozen wordt op de Algemene Ledenvergadering, een penningmeester, een secretaris. De secretaris coördineert de ledenadministratie en is aanspreekpunt voor aspirant-leden. Het bestuur bespreekt het reilen en zeilen van de Soos, organiseert feesten, de nieuwjaarsborrel en de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur beheert de financiën en brengt daarover verslag uit op de Algemene ledenvergadering. Een tweekoppige financiële commissie controleert jaarlijks de financiën.

————————————————————–

SOOSCAFÉ. Iedere tweede zondag van de maand vanaf drie uur ’s middags. Er is een gastheer/gastvrouw aanwezig zodat je altijd een aanspreekpunt hebt. Ons zondagscafé biedt de mogelijkheid elkaar te leren kennen, nieuwe ideeën uit te wisselen en heel vaak ook kennis te maken met nieuwe leden.

FILMAVOND. Om de vijf/zes weken op zondag, eerste avondvoorstelling. Josje en Dirk kiezen een film en sturen belangstellenden een korte recensie. Wie meegaat laat dit weten. Iedereen koopt zelf een kaartje. Na de film wordt nagepraat in een kroeg. Vaak komen daar ook suggesties uit voor andere films.

Er is een EETCLUB, een besloten club die ongeveer om de 6 weken bij elkaar komt en die een keer per jaar een picknick organiseert in het Vondelpark. Bij regen of zonneschijn: de picknick gaat altijd door.

SPELLETJESAVOND. Niet heel regelmatig. Houd mail en agenda in de gaten.

Er zijn verschillende (besloten) LEESCLUBS die regelmatig bij elkaar komen. Om de beurt stelt iemand een boek voor dat op de leesavond door iedereen wordt besproken. Deelnemers zijn soms zelf verrast over boeken die ze zonder hun club niet zo gauw hadden gelezen.

THUISCAFÉS behoren tot de leukste initiatieven van leden. Meestal worden ze ’s zomers georganiseerd en vaak hebben ze plaats in de tuin van de gastheer/gastvrouw. De formule is vrij. De gastheer of gastvrouw zorgt voor hapjes en drankjes en slaat de onkosten hoofdelijk om. Of bezoekers nemen ook wat te eten of te drinken mee. Dat staat in de uitnodiging. Evenals hoeveel mensen zich kunnen aanmelden.

Het bestuur zorgt jaarlijks voor een of twee feesten en voor een zeer populaire NIEUWJAARSBORREL. Op het VOORJAARSFEEST en het NAJAARSFEEST zijn introducés welkom, vaak tegen een kleine onkostenvergoeding.

Jaarlijks organiseert het bestuur de ALGEMENE LEDENVERGADERING. Begin februari met borrel na. Op de vergadering bespreken de leden het reilen en zeilen van de Soos, de activiteiten van het afgelopen jaar en de initiatieven voor het komende jaar. Feesten en feestcommissies. Financiën. Contributie. Ledenbestand.

yolande 2De eetclub zorgt ook voor de inwendige mens bij de jaarlijkse picknick

CinemaBioscoopbezoek, een populaire activiteit

 

.
.